top of page
Flaga Polski

Help Centre Belgium a.s.b.l otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej
Kwota dotacji: 10 000 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 489 475,00 PLN

Data zawarcia umowy na realizację zadania publicznego: 19.08.2023 r.
Zadanie publiczne pn. „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych w Europie Zachodniej” polega na dofinansowaniu kosztów związanych z wydaniem mediów polonijnych: tytułów drukowanych oraz internetowych.

bottom of page