top of page
  • Zdjęcie autoraJack Waldhaus

Uroczystości ku czci polskich żołnierzy w Lommel 2023

Uczestniczyliśmy w dniu wczorajszym, 24 września w ceremonii upamiętnienia wydarzenia na polskim cmentarzu wojennym w Lommel, oraz uroczystościach kościelnych poprzedzających to wydarzenie. W tym roku wydarzeniu nie tylko towarzyszyła piękna pogoda, ale też świetna organizacja na poziomie Ambasady RP w Brukseli i jak zwykle miasta Lommel. To doskonały przykład integracji i współpracy między Polakami a Belgami, co było widać w sposobie w jaki nas goszczono, przed i po wydarzeniu. Także ten rok jest wyjątkowy, bo podniesiono jego rangę, dzięki wizycie przedstawiciela Króla Belgii, który towarzyszył w uroczystości panu Ambasadorowi Rafałowi Siemianowskiemu. Jak i wielu oficjalnych delegacji z Francji, Niemiec czy oficerów Wojska Polskiego.

Uroczystość na cmentarzu miała częściowo także charakter ceremonii religijnej, ale łączonej. Dzięki czemu delegacja Polskiej Parafii Prawosławnej w Brukseli miała także swoich przedstawicieli składających wieniec, ale także odnajdujących chwilę na modlitwę nad grobami poległych.

Polonia licznie reprezentowana przez polskie szkoły w Belgii oraz organizacje polonijne miały swój czas na pochylenie się i chwilę zadumy nad wspomnieniem poległych, ale także wpisania się do księgi pamiątkowej.

Wydarzenie można by ocenić na piątkę z plusem, ale warto dodać komentarz, aby to szóstka w przyszłości. Rozdźwięk między uczeniem tradycji młodzieży polonijnej był zakłócony prostym zachowaniem wywodzącym się z doskonałej tradycji polskiej, uczonej nas przez dziadków, rodziców: „ustąp starszemu miejsca w autobusie”. Przy setce siedzącej młodzieży, drugie tyle osób 50+, 60+ stało obok z lekkim zdziwieniem tej sytuacji. I można by to zrzucić na barki młodego wieku, ale poproszony grzecznie o reakcje opiekun kompletnie nie poradził sobie z tym tematem. Więc czy można mieć pretensje do młodzieży, skoro opiekunowie nie są na tyle ogarnięci, aby umieć się właściwie zachować? Pozostawiamy to ocenie indywidualnej każdego uczestnika, tak aby nie zakłóciło to wyjątkowości tego wydarzenia, a odprysk 1% nie zmienił jego obrazu.Dodatkowe: Lommel to miasto znajdujące się we wschodniej Belgii (prowincja Limburgia).

Znajduje się tam polski cmentarz wojskowy z grobami 253 żołnierzy poległych w czasie walk w 1944. W 1946 z inicjatywy władz brytyjskich, zostały tu przeniesione ciała żołnierzy poległych w różnych częściach Belgii i Holandii. Spoczęli tu żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz polscy lotnicy, którzy zginęli walcząc o wyzwolenie Belgii. Jest to największy polski cmentarz w Belgii.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page