top of page
  • Zdjęcie autoraJack Waldhaus

Informacje o składach Okręgowych Komisji Wyborczych w Belgii – Obwód 25 - Wybory 2023

Obwód 25. Bruksela III Avenue de Cortenbergh 16, 1000 Bruxelles Lokal w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i Ambasady RP w Brukseli, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W skład komisji powołano : 1. Kaję Kamilę Zalewską - Dufour wskazaną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni. 2. Elizę Rutynowską wskazaną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni . 3. Klarę Patricię Birchley wskazaną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. 4. Barbarę Sitarz wskazaną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Polska Socjalna. 5. Grzegorza Zdankę wskazanego przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. 6. Elwirę Martę Raciborską wskazaną przez Konsula RP.. 7. Justynę Sobkiewicz , uzupełnienie składu przez Konsula RP. 8. Katarzynę Prusak – Górniak , uzupełnienie składu przez Konsula RP. 9. Justynę Romanowską, uzupełnienie składu przez Konsula RP. 10. Piotra Garbarczyka, uzupełnienie składu przez Konsula RP. 11. Barbarę Marciniak, uzupełnienie składu przez Konsula RP. 12. Krzysztofa Bystram, uzupełnienie składu przez Konsula RP. Skład komisji powołano do przeprowadzenia głosowania, czuwania nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i w czasie głosowania, ustalenia i przesłania wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023.

Informacja publiczna dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/belgia/wykaz-obwodow-glosowania-w-belgii

Aby zarejestrować się w Królestwie Belgii skorzystaj z linku rejestracyjnego: https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej do 10 października 2023 roku.

Listę komisji wyborczych widzisz w zakładce rejestracji, wybieraj z głową! Nie stój w kolejkach, wybieraj komisje najmniej obciążone ( widać to przy wyborze komisji) Informacje publikujemy w ramach kampanii społecznej: Wiadomo, idę na Wybory! #wiadomowybory O nas: Wiadomo.be to media internetowe Sztab Pomocy Belgia - Help Centre Belgium oraz MiMo Wszystko Kultura w naszym Centrum Wszechświata w Brukseli. Partnerem strategicznym jest firma MagabelInformacje o składach Okręgowych Komisji Wyborczych w Belgii – Obwód 25 - Wybory 2023
Wybory 2023

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page